Kardinale Getalle, Ordinale Getalle

Nommers

Getalle: Hoe om te sê- breuke, desimale, nul, Gesproke berekeninge ...

Kardinale getalle


0 nul 1 een 2 twee 3 drie
4 vier 5 vyf 6 ses 7 sewe
8 agt 9 nege 10 tien 11 elf
12 twaalf 13 dertien 14 veertien 15 vyftien
16 sestien 17 sewentien 18 agtien 19 negentien
20 twintig 21 een-en-twintig 22 twee-en-twintig 30 dertig
40 veertig 50 vyftig 60 sestig 70 sewentig
80 tagtig 90 negentig 100 eenhonderd
101 eenhonderd (en) een
102 eenhonderd (en) twee 1,000 een duisend
10,000 tien duisend 100,000 honderd duisend
1,000,000 een miljoen 1,000,000,000 een miljard

Ordinale getalle

1ste eerste 2de tweede 3rd derde 4 vierde 5 vyfde
6e sesde 7e sewende 8e agste 9th negende 10th tiende
11e elfde 12de twaalfde 13de dertiende 14te veertiende
15e vyftiende 16de sestiende 17e sewentiende 18e agtiende
19e negentiende 20e twintigste 21ste een en twintigste 22 twintig sekondes
30e dertigste 40e veertigste 50e vyftigste 60e sestigste 70e sewentiende
80die tiendigste 90e negentigste 100e honderdste
101ste honderd (en) eerste 102e honderd (en) tweede
1,000e een duisendste 10,000th tien duisendste 100,000e honderdduisendste
1,000,000e een miljoenste 1,000,000,000e een miljardste

1, 3, 5, 7, ens vreemde getalle
2, 4, 6, 8, ens ewe getalle

+ plus
- minus
x keer
/ gedeel deur
= gelyk aan

1 een
2 twee
3 drie
4 vier
5 Eva
6 ses
7 sewe
8 agt
9 nege
10 tien
11 elf
12 twaalf
13 dertien
14 veertien
15 vyftien
16 sestien
17 sewentien
18 agtien
19 negentien
20 twintig
21 een-en-twintig
22 twee en twintig
30 dertig
40 veertig
50 vyftig
60 sestig
70 sewentig
80 tagtig
90 negentig
100 a / one hundred
101 a / one hundred one one
140 a / one hundred and forty
200 tweehonderd nie twee honderd
1,000 a / one duisend
1,050 a / duisend en vyftig
1,250 a / duisend tweehonderd en vyftig
2,000 twee duisend
100,000 een / honderd duisend
1,000,000 een / een miljoen
2,000,000 twee miljoen nie twee miljoene nie

Skryf in groot getalle (oor 999) 'n komma (,) tussen duisende en honderde, bv. 11,000, en tussen miljoene en duisende, bv. 3,000,000.