Opposites Words by Picture for Kids

Teenoorgestelde woorde vir kinders

Woordeskatlys deur opposiete (of Antonieme)

Lys van teenoorgestelde byvoeglike naamwoorde

groot klein
stomp, skerp
goedkoop duur
skoon vuil
moeilik, maklik
leeg, vol
vinnig stadig
vet dun
voor agter

goeie, slegte hart, sagte swaar, lig hier, daar hoog, lae warm, koue links, regs lig, donker lank, kort naby, ver

goed sleg
hart, sag
swaar lig
hier, daar
hoë lae
warm koud
Links regs
Lig donker
lank kort
naby vêr

lawaaierig, stil oud, nuut outyds, modern oop, reg gesluit, verkeerd ruw, glad dieselfde, anders sterk, swak

lawaaierig, stil
oud, nuut
outydse, moderne
oop, gesluit
reg verkeerd
rowwe, gladde
dieselfde, anders
sterk swak

soet, suur boonste, onderkant ware ,, vals jonk, oud

soet, suur
bokant onderkant
waar vals
jonk oud

BESKRYF MENSE EN DINGE

1-2 nuwe - ou 3-4 jong - ou 5-6 hoog - kort 7-8 lank - kort 9-10 groot / groot - klein / min 11-12 vinnig - stadig 13-14 swaar / vet - dun / maer 15-16 swaar - lig 17-18 reguit - krom 19-20 reguit - krullerige 21-22 wye - smal 23-24 dik-dun 25-26 donker lig 27-28 hoë - lae 29-30 los-tight 31- 32 goeie - slegte 33-34 warm-koud 35-36 netjiese - morsig 37-38 skoon - vuil 39-40 sagte hard 41-42 maklik - moeilik / hard 43-44 gladde - rowwe 45-46 lawaaierige / hard - stil 47-48 getroud - enkel
1-2 nuut
3-4 jonk oud
5-6 lank - kort
7-8 lank - kort
9-10 groot / groot - klein / klein
11-12 vinnig - stadig
13-14 swaar / vet - dun / maer
15-16 swaarlig
17-18 reguit krom
19-20 reguit krullerig
21-22 wyd - smal
23-24 dik-dun
25-26 donkerlig
27-28 hoog - laag
29-30 losseig
31-32 goed - sleg
33-34 warm verkoud
35-36 netjies - slordig
37-38 skoon - vuil
39-40 sagte hard
41-42 maklik - moeilik / hard
43-44 gladde-ruwe
45-46 lawaaierig / hard - stil
47-48 getroud - enkel

49-50 ryk / ryk - swak 51-52 mooi / pragtige - lelik 53-54 mooi - lelik 55-56 nat - droog 57-58 oop - gesluit 59-60 full-leë 61-62 duur - goedkoop / goedkoop 63- 64 fancy-vlakte 65-66 blink-dowwe 67-68 skerp - dowwe 69-70 gemaklik - ongemaklik 71-72 eerlik - oneerlike
49-50 ryk / ryk - arm
51-52 mooi / mooi - lelik
53-54 mooi - lelik
55-56 nat - droog
57-58 oopgesluit
59-60 vol leeg
61-62 duur - goedkoop / goedkoop
63-64 fancy-plain
65-66 blink-saai
67-68 skerp - saai
69-70 gemaklik - ongemaklik
71-72 eerlik - oneerlik

Byvoeglike Teenstrydighede

Byvoeglike Teenstrydighede
1. netjiese 2. rommelige 3. droë 4. nat

Byvoeglike TeenstrydighedeByvoeglike Teenstrydighede
5. strak 6. los 7. swaar 8. lig

Byvoeglike Teenstrydighede
Byvoeglike Teenstrydighede
9. oop 10.closed 11.short 12. lang 13. leeg 14.full

Byvoeglike Teenstrydighede
15.door 16.smooth 17.near / close 18.far 19.light 20.dark 21.on 22.off

Byvoeglike Teenstrydighede
23.thin 24.thick 25.narow 26.wide 27. diep 28.shallow

Byvoeglike Teenstrydighede
29.cheap 30.expensive 31.fast 32.slow 33.hard 34.soft

Byvoeglike naamwoorde - Flashcard

Adjektiewe teenoorgesteldes
lewe dood
mooi lelik
groot klein[Image]
bitter soet
goedkoop duur
skoon vuil
krullerige reguit
moeilik maklik
goeie slegte
vroeë laat
vet dun
Volle leeg
warm koue
gelukkig hartseer / gelukkig
hardwerkend lui
moderne tradisionele
nuwe ou
lekker nare
intelligente dom
interessante vervelig
lig swaar
beleefd onbeskof / onbeskof
swak ryk
stil lawaaierige
reg verkeerd
veilige gevaarlike
kort lank
klein groot
sagte hard
enkele getroud
waar valse
goed siek / unweel
wit swart