Klaskamer aksies

Klaskamer aksies

1 Sê jou naam.
2 Herhaal jou naam.
3 Spell jou naam.
4 Druk jou naam af.
5 Teken jou naam.
6 staan ​​op.
7 Gaan na die bord.
8 Skryf op die bord.
9 Vee die bord uit.
10 gaan sit. / Neem jou sitplek.
11 Maak jou boek oop.
12 Lees bladsy tien.
13 Studiebladsy tien.
14 Maak jou boek toe.
15 Plaas jou boek weg.
16 Lig jou hand op.
17 Stel 'n vraag.
18 Luister na die vraag
19 Beantwoord die vraag.
20 Luister na die antwoord.
21 Doen jou huiswerk.
22 Bring jou huiswerk in.
23 Gaan die antwoorde oor.
24 Korrigeer jou foute.
25 Handig jou huiswerk in.
26 Deel 'n boek.
27 Bespreek die vraag.
28 Help mekaar.
29 Werk saam.
30 Deel met die klas.


31 Kyk in die woordeboek.
32 Soek 'n woord op.
33 Spreek die woord uit.
34 Lees die definisie.
35 Kopieer die woord.
36 Werk alleen. / Doen jou eie werk.
37 Werk saam met 'n maat.
38 Breek in klein groepies op.
39 Werk in 'n groep.
40 Werk as 'n klas.
41 Verlaag die skakerings.
42 Skakel die ligte af.
43 Kyk na die skerm.
44 Neem aantekeninge.
45 Skakel die ligte aan.
46 Neem 'n stuk papier uit.
47 Slaag die toetse uit.
48 Beantwoord die vrae.
49 Kontroleer jou antwoorde.
50 Versamel die toetse.
51 Kies die korrekte antwoord.
52 Omkring die korrekte antwoord.
53 Vul die spasie in.
54 Merk die antwoordblad. / Bubble die antwoord.
55 Pas die woorde aan.
56 Onderstreep die woord.
57 Kruis die woord uit.
58 Ontskram die woord.
59 Plaas die woorde in volgorde.
60 Skryf op 'n aparte vel papier.