BANK

DIE BANK


A maak 'n deposito
B maak 'n onttrekking
C kontant 'n tjek
D kry reisigers se tjeks
E maak 'n rekening oop
F aansoek om 'n lening
G wisselkoers

1 depositostrokie
2-onttrekkingsstrokie
3 tjek
4 reisiger se tjek
5 bankboek / pasboek
6 OTM-kaart
7 kredietkaart
8 (bank) kluis
9 kluis
10-teller
11 sekuriteitswag
12 OTM (masjien) / kontantmasjien
13 bankbeampte