GEMEENSKAPSINRIGTINGS

GEMEENSKAPSINRIGTINGS


'N Polisiekantoor
B brandstasie
C hospitaal
D stadsaal / stadsaal
E ontspannings sentrum
F dump
G kindersorgsentrum H senior sentrum
Ek kerk J sinagoge K moskee L tempel

1 noodoperateur
2 polisiebeampte
3 polisiemotor
4 vuurmotor
5 brandweerman
6 noodkamer
7 EMT / paramedikus
8 ambulans
9 burgemeester / stadsbestuurder
10 bymekaarmaak kamer
11 gym
12 aktiwiteite direkteur
13 speelkamer
14 swembad
15 sanitasie werker
16-herwinningsentrum
17 kinderversorger
18 kwekery
19 speelkamer
20 ouerwerker / senior sorgwerker