Wat is 'n bywoord | Lys van adverbs | Bywoordlys

Wat is 'n bywoord

  • An bywoord vertel ons meer oor a werkwoord
  • An bywoord beskryf of verander die werkwoord op een of ander manier
  • Baie bywoorde eindig met die agtervoegsel "Ly" maar nie almal nie.
  • Bywoorde vertel dikwels ons hoe iets het gebeur

Wat is 'n bywoord

Bywoord Definisie

Bywoorde beantwoord hierdie vrae

  • Hoe
  • Wanneer
  • Waar
  • Tot watter mate
  • Hoekom

Bywoord Voorbeelde Lys

'N Bywoord beskryf 'n werkwoord, 'n adjektief of ander bywoord, dit vir ons sê hoe, waar, wanneer, waarom en met watter frekwensie. Hier is 'n paar bywoorde.

HOE WAAR WANNEER
vinnig
vrolik
doeltreffend
pynlik
maklik
geheim
rustig
vreedsaam
slim
by die park
in die sak
buite die winkel
in die teater
op die lessenaar
in die kas
by die huis
naby die boom
op die plaas
nou
gister
in 'n minuut
in die nag
om 5
voor sonsondergang
gou
môre
vandag

WAAROM FREKWENSIE
want sy was laat
soos almal geslaap het
want hy was moeg
soos dit tyd was om te vertrek
omdat hy nie kon slaap nie
soos hulle honger gehad het
want hy het te vinnig verander
want dit was haar verjaardag
soos Petrus baie kwaad was
dikwels
soms
elke week
maandelikse
altyd
nooit
uurlikse
selde
gereeld
jaarliks

Bywoorde vir kinders

Lys van teenoorgestelde byvoeglike naamwoorde

Woordeskatlys deur opposiete (of Antonieme)

teenoorgestelde 3 Opposites Words woordeboek kinders
Opposites Words by Picture

Lys van adverbs

Top 100

Top 100
nie
Ook
baie
dikwels
egter
te
gewoonlik
werklik
vroeë
nooit
altyd
soms
saam
Waarskynlik
eenvoudig
algemeen
plaas
eintlik
weer
eerder
amper
veral
ooit
vinnig
waarskynlik
reeds
onder
direk
daarom
anders
dus
maklik
uiteindelik
presies
beslis
Gewoonlik
tans
baie
uiteindelik
voortdurend
behoorlik
gou
spesifiek
voor
daaglikse
hoogs
Onmiddellik
relatief
stadig
redelik
hoofsaaklik
heeltemal
uiteindelik
wyd
onlangs
ernstig
gereeld
ten volle
meestal
natuurlik
byna
soms
versigtig
duidelik
wese
moontlik
effens
ietwat
ewe
grootliks
noodwendig
persoonlik
selde
gereeld
insgelyks
basies
nou
Effektief
aanvanklik
letterlik
hoofsaaklik
bloot
liggies
hopelik
oorspronklik
rofweg
aansienlik
heeltemal
twee keer
elders
oral
natuurlik
perfek
fisies
suksesvol
skielik
werklik
amper
geheel en al
in elk geval

Top 100 +

Top 100 +
outomaties
diep
beslis
doelbewus
skaars
geredelik
vreeslik
Ongelukkig
weer
kortliks
Verder
sterk
eerlik
voorheen
as
daar
wanneer
hoe
so
up
uit
No.
net
goed
dan
eerste
waar
hoekom
nou
rondom
keer
af
af
hier afgelaai word
vanaand
weg
vandag
ver
baie
later
bo
nog
kan wees
anders
naby
vorentoe
iewers
oral
asseblief
vir ewig
een of ander manier
absoluut
buiteland
ja
nêrens
môre
gister
die
om
in
on
by
meer
oor
sodanige
deur
nuwe
net
'n
elke
baie
voor
tussen
vry
reg
beste
sedert
beide
seker
sonder
terug
beter
genoeg
baie
klein
al
minder
min
vir
volgende
hard
werklike
verlaat
minste
kort
verlede
binne
saam
verlaag
WAAR

Bywoorde van frekwensie

Altyd - Gewoonlik - Dikwels - Dikwels - Soms - Soms - Selde - Selde - Nooit

Bywoorde van frekwensie

Konjunktiewe Bywoorde

dienooreenkomstig - ook - in elk geval - behalwe - beslis - relatief - gevolglik - omgekeerd - elders - ewe - uiteindelik - verder - voorts - voortaan - maar - terloops - inderdaad - in plaas daarvan - ook - desondanks - volgende - tog - nou - anders - eerder - soortgelyk - nog steeds - daarna - dan - daarna - dus - dus - ongetwyfeld - tog

Konjunktiewe Bywoorde

Lys van algemene bywoorde

A

abnormaal
ingedagte
ongeluk
bijtend
eintlik
aggressief
daarna
amper
altyd
woedend
annuaadopts
angstig
arrogant
ongemaklik

B

sleg
skugter
pragtig
bitterlik
bleakly
blindelings
salig
Trots
vrymoedigheid
dapper
kortliks
helder
lewendig
breë
besig

C

kalm
versigtig
roekeloos
versigtig
beslis
vrolik
duidelik
slim
nou
coaxingly
kleurvol
algemeen
voortdurend
koel
korrek
moedig
vies
wreed

nuuskierig
D

daaglikse
beminnelijk
duur
bedrieglijk
heerlik
diep
uitdagend
doelbewus
heerlik
ywerig
dof
bedenklik
dromerig
E

maklik
elegant
energiek
reusagtig
entoesiasties
ewe
veral
selfs
eweredig
uiteindelik
presies
opgewonde
baie
F

redelik
getrou
beroemde
ver
vinnig
noodlottig
verwoed
vurig
fel
liefdevol
dwaasheid
gelukkig
eerlik
woes
vrylik
frenetically
vreeslik
ten volle
verwoed
G

algemeen
mildelik
liggies
graagte
opgewonde
grasieus
dank
grootliks
gulsig
H

gelukkig
haastig
gesond
swaar
hulpvaardig
hulpeloos
hoogs
eerlik
hopeloos
uurlikse
hongerig
I

Onmiddellik
onskuldig
nuuskierig
onmiddellik
intens
aandagtig
Interessant
inwendig
geïrriteerd
J

jaggedly
ywer
joshingly
met blydskap
vreugde
joviaal
jubelende
judgementally
regverdig
K

skerp
kiddingly
kindheartedly
vriendelik
kissingly
knavishly
knottily
willens en wetens
kundig
kookily
L

lui
minder
liggies
Waarskynlik
slap
lewendige
uit die hoogte
verlangend
losweg
liefdevol
hard
lojaal

M

soos 'n besetene
majestueus
sinvol
meganies
vrolik
klaaglik
spottend
maandelikse
meer
dodelik
meestal
geheimsinnig
N

natuurlik
byna
netjies
needily
senuweeagtig
nooit
mooi
luidrugtig
nie
O

gehoorsaam
skadelike
vreemd
aanvallend
amptelik
dikwels
net
openlik
optimisties
overmoedig
owlishly
P

pynlik
gedeeltelik
geduldig
perfek
fisies
speels
beleefd
swak
positief
potensieel
kragtig
dadelik
behoorlik
stiptelik

Q

quaintly
quarrelsomely
misselijk
raar
questionably
vraend
vinniger
vinnig
rustig
quirkily
vraend

R

vinnig
selde
geredelik
werklik
gerusstellend
roekeloos
gereeld
onwillig
herhaaldelik
verwytend
rustig
regverdig
regmatig
rigied
rofweg
ongeskik

S

ongelukkig
veilig
skaars
scarily
ondersoekend
sedately
skynbaar
selde
selfsugtig
afsonderlik
ernstig
bewerig
skerp
verleë
skel
skaam
stilweg
slaperig
stadig
glad
saggies
plegtig
stewig
soms
gou
vinnig
sluip
streng
streng
suksesvol
skielik
verrassend
verdag
soet
vinnig
simpatiek

T

teer
gespanne
vreeslik
gelukkig
deeglik
ingedagte
styf
môre
te
geweldig
triomfantlik
werklik
eerlik

U

uiteindelik
onbeskaamd
unaccountably
ondraaglik
oneties
onverwags
Ongelukkig
unimpressively
onnatuurlik
onnodig
geheel en al
optimisties
upliftingly
regop
onderstebo
opwaartse
opwaarts
dringend
nuttig
nutteloos
gewoonlik
geheel en al

V

verstrooidig
vaagweg
vergeefs
kragtige dade
aansienlik
mondelings
baie
wreed
oorwinnend
geweld
vivaciously
vrywillig

W

hartlik
swak
moeg
goed
wetly
geheel en al
wild
opsetlik
oordeelkundig
hopeloos
wonderlik
bekommerd
verkeerdelik

Y

yawningly
jaarlikse
yearningly
gister
meegewend
youthfully

Z

ywerig
zestfully
zestily